Portefolio
Logoer fra 2001
Pitstop
Hesteriket
Reflekta
Tynset Friskliv
Tynset Hørsel
Alfarheim Borettslag
Grønnøra Næringspark
Tynset Vaktselskap
Tynset Tekniske Senter
Garnkroken
Lillestrøm Minibuss
Meskano
Fjellnett
Norda Partners
Savalen Aktiv